BlackAngel000

20 tekstów – auto­rem jest Blac­kAngel000.

Bo ja na złe,
reaguję źle.
Kur­czę się,
w so­bie zamykam. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2016, 12:32

Cisza.
Otu­la mnie.
Miękka.
Lepka.
Straszna.
- Bo­je się... 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2016, 12:29

Cza­sami ( bar­dzo często) czu­je się jak śmieć. W ta­kich chwi­lach biorę do ręki żyletkę i roz­koszu­je się tym uczu­ciem kiedy z każdym ko­lej­nym cięciem się us­po­kajam... Ale nie ro­bię te­go dla­tego, że ból jest przy­jem­ny... Już nie... przyz­wyczaiłam się do bólu... Te­raz roz­koszu­je się tym, że z każdą stra­coną kro­pelką krwi jes­tem co­raz bliżej mo­jego up­ragnione­go stanu...
Śmierci... 

fraszka • 28 listopada 2016, 16:58

Chcę się naćpać kocha­nie tobą,
i chodzić naćpa­na
do­ba za dobą 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 16:51

,, Dob­ra, będziesz coś chciał... "- ja­ko szan­taż wszechczasów 

fraszka • 28 listopada 2016, 16:49

Jak umrę, to zro­bię ci ta­kie pa­ranor­mal ac­ti­vity, że się pos­rasz ch*ju 

fraszka • 28 listopada 2016, 16:43

Bra­libyśmy wi­taminę C, gdy­by była nielegalna. 

fraszka • 27 listopada 2016, 23:42

Słyszę głosy w mo­jej głowie, i chce mi się śmiać. 

fraszka • 27 listopada 2016, 23:41

Ma wspa­niałe oczy, bez źre­nic, szkla­ne taf­le, w których od­bi­ja się cała nędza ćpuna.
. Pa­miętnik narkomanki 

fraszka • 27 listopada 2016, 23:39

Gdy ro­biłeś mi pier­wszy zas­trzyk wie­rzyłam, że dasz mi szczęście.
Ale ty wie­działeś, że mnie za­bijesz
i cie­szyłeś się, że kiedyś nie będziesz umierać sam.
. Pa­miętnik narkomanki 

fraszka • 27 listopada 2016, 23:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

28 listopada 2016, 16:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st

28 listopada 2016, 11:49truman sko­men­to­wał tek­st

28 listopada 2016, 11:16onejka sko­men­to­wał tek­st

28 listopada 2016, 08:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st